ممیزی و کشف ذیحقان بهره برداری مرتع مرق شهره در بخش نیاسر و مقدمات تهیه طرح مرتعداری

روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزدای کاشان
با حضور متقاضیان، نماینده دفتر مرتع اداره کل، مسئول واحد مرتع شهرستان کاشان، شرکت تعاونی مرتعداران انجام شد: ممیزی مرتع مرق شهره با سه بهره بردار و هماهنگی مقدمات  تهیه طرح مرتعداری برای این مرتع توسط متقاضیان که سابقه چرای عرف محلی دارند.


بازدید : 75 12 تير 1401 ساعت 07:14 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری