برگزاری دومین کارگاه آموزشی سلامت مرتعداران مراتع کاشان، بخش برزک، روستای پنداس

روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان
با همکاری معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان، منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان و بخشداری برزک در روستای پنداس بخش برزک، برگزار گردید:دومین کارگاه آموزشی بهداشت مرتعداران، بیماریهای مشترک انسان و دام «بیماریهای زئونوز» 

درحال بارگزاری