همکاری بین المللی ایران با سازمان ملل برای کاهش عوارض «بلایای طبیعی»

روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان
روزنامه اطلاعات|دکتر شمشاد اختر معاون دبیر کل سازمان ملل متحد برای شرکت در دومین نشست شورای حکام مرکز توسعه مدیریت اطلاعات بلایا وابسته به کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) و دیدار با برخی ...

روزنامه اطلاعات|دکتر شمشاد اختر معاون دبیر کل سازمان ملل متحد برای شرکت در دومین نشست شورای حکام مرکز توسعه مدیریت اطلاعات بلایا وابسته به کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) و دیدار با برخی مقامات کشورمان پیش از آغاز دهه فجر وارد تهران شد.

روزنامه اطلاعات در همین راستا با طرح پرسش‌هایی درباره مدیریت اطلاعات بلایای طبیعی به ویژه زلزله و ریزگردها، نقش مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در این منطقه و به طور خاص در ایران، همچنین برنامه‌ها و راهبردهایی که اقدام خواهد شد را جویا شد و شمشاد اختر نیز پاسخ‌های خود را در این زمینه به شرح زیر ارائه داد:

۱- نقش مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در مورد توسعه مدیریت بلایا چیست؟
انگیزه‌های این مرکز در اقدام فوری برای تقویت مدیریت اطلاعات بلایا در سراسر آسیا و اقیانوسیه، تشخیص جمعی این واقعیت است که واکنش منطقه‌ای، مؤثر واقع می‌شود. برای جلوگیری از بدترین عواقب ناشی از بلایای طبیعی که از مرزها عبور می‌کند و تاب‌آوری ما را نسبت به آ‌ن‌ها تقویت می‌کند، مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا به اشتراک دانش، ایجاد ظرفیت و انتشار اطلاعات نو‌آورانه به تمامی دولت‌های عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) اقدام می‌کند.

برنامه مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا سه‌گونه خدمت‌رسانی ارائه می‌دهد.
نخست، مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا به عنوان مخزن اطلاعات و دانش برای تمامی اطلاعات مرتبط با داده‌های بلایا در منطقه عمل می‌کند. این مرکز با شرکای خود، خط مشی فراداده ایجاد خواهد کرد تا خدمات خود را به عنوان مخزن منطقه‌ای اطلاعات در مورد ریسک چند خطری ارائه کند. این خط مشی، داده‌ها و اطلاعات را در مورد خطرات بلایا به اشتراک می‌گذارد و از فرایندهای بهبود یافته تصمیم‌گیری اطلاع‌رسانی مربوط به خطر حمایت می‌کند.

همچنین توسعه ظرفیت درمنطقه به وسیله مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا هدایت خواهد شد. این مرکز قادر خواهد بود تجربیات سایر مؤسسات منطقه‌ای اسکاپ را به منظور به اشتراک گذاشتن آموزش و دانش مورد استفاده قرار دهد. این امر بسیار تقاضامحور و تحویل به صورت آنلاین، همچنین از راه سازوکارهای موجود است. توسعه نظام‌های یادگیری الکترونیکی برای تاب‌آوری خطرات بلایا با استفاده از مؤسسات آموزشی ویژه‌ای که ریسک چندخطری را پوشش می‌دهند، برای سرمایه‌گذاری آگاهانه، آمادگی، بهبود، پیش‌بینی مبتنی بر تأثیر و نظام‌های هشدار زودهنگام ضروری است.

مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا خدمات اطلاعاتی برای بلایای فرامرزی در منطقه ارائه می‌دهد. در حالی که داده‌ها و تصویرهای رایگان برای استفاده در مورد خطرات فاجعه به گونه‌ای گسترده در دسترس هستند، این چالش هم مطرح است که اطلاعات موجود را با استفاده از داده‌های ارجاع شده جغرافیایی محصور کرده و آن را به پارامترهای اجتماعی و اقتصادی مرتبط سازد. در درک خطرات زمین لرزه‌ای که بخش‌هایی از جنوب غرب و آسیای مرکزی را پوشش می‌دهد، شکاف‌های مهمی در سطح منطقه‌ای وجود دارد. مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا با شرکای خود برای پرکردن این شکاف اطلاعاتی برای ارائه نقشه برداری از مناطق در معرض خطر زلزله، ایجاد نظام هشدار طوفان گرد و غبار بر اساس ارزیابی خطرهای فرا مرزی؛ و ایجاد «شبکه طوفان گرد و غبار در آسیا و اقیانوسیه» کار خواهد کرد.

۲با توجه به این واقعیت که یکی از بلایای طبیعی در منطقه، طوفان‌های گرد وغبار است و از آنجایی که مبارزه با طوفان‌های گرد و غبار در دستور کارتمامی آژانس‌های مربوطه سازمان ملل قرار دارد، برنامه‌های مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا برای اجرای قطعنامه پیشنهادی ایران مصوب دسامبر ۲۰۱۷ در سازمان ملل متحد چیست؟

برنامه کاری مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا، شکاف در داده‌ها را کاهش می‌دهد و فعالیت‌های مربوط به ظرفیت‌سازی را از راه همکاری‌های منطقه‌ای ارائه می‌دهد. در همکاری با برنامه توسعه ملل متحد و موسسه تحقیقات بین‌المللی علوم بلایای دانشگاه توهوکو زیر نظر مرکز آمار جهانی بلایا، مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در حال حاضر در پروژه‌های آزمایشی در هشت کشور آسیا و اقیانوسیه به منظور افزایش ظرفیت در ایجاد داده‌های پایه، پایش روندهای خسارات و زیان‌ها را مد نظر قرار داده و مبنای دلیل برای سرمایه‌گذاری‌ها و سیاست‌های حساس به خطر ارائه می‌دهد.

مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا استفاده مؤثر از داده‌های جغرافیایی را برای تقویت مدیریت اطلاعات انجام می‌دهد. توسعه زیرساخت داده فضایی که از راه آن داده‌های جغرافیایی در مورد خطرات و ارزیابی‌های خطر می‌تواند به اشتراک گذاشته شود، یکی از اولویت‌های این مرکز است. مدیریت جهانی اطلاعات جغرافیایی سازمان ملل متحد گروهی تشکیل داده است که بر کاهش خطر فاجعه تمرکز دارد؛ مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا به عنوان پلت فرم منطقه‌ای، چارچوب راهبردی مدیریت جهانی اطلاعات جغرافیایی سازمان ملل متحد را در منطقه آسیا- اقیانوس آرام به کار خواهد گرفت.

مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا برای اشتراک اطلاعات در منطقه تلاش خواهد کرد. به اشتراک‌گذاری تجربه در سراسر زیرمناطقی که طوفان‌های گرد و غبار مانند جنوب و جنوب‌غرب آسیا، آسیای مرکزی و شمال و شمال شرق آسیا را تجربه می‌کنند، بسیار مفید خواهد بود. این مرکز با همکاری کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با کویرزایی، برنامه محیط زیست ملل متحد و سازمان جهانی هواشناسی برای نظارت وارزیابی «برآورد جهانی طوفان‌های گرد و غبار» کمک می‌کند نقشه‌های جهانی و نظارت بر طوفان گرد و غبار را به سطح منطقه‌ای و زیرمنطقه‌ای تغییر دهد. به گونه‌ای مشخص، از راه رویداد عالیرتبه در تهران، راه پیش‌رو در ایجاد نظام هشدار گرد و غبار مورد بررسی قرار می‌گیرد که از سوی شبکه‌ای منطقه‌ای از متخصصان طوفان گرد و غبار پشتیبانی می‌شود.

۳در حال حاضر چه اقداماتی برای بهبود مدیریت اطلاعات برای کاهش خطر بروز فاجعه و تاب‌آوری از راه همکاری‌های منطقه‌ای انجام می‌شود؟

مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا با مشارکت مرکز تحقیقاتی ساختمان و مسکن جمهوری اسلامی ایران به گسترش و تقویت همکاری های جنوب – جنوب برای مقابله با خطرات زمین لرزه در منطقه کمک خواهد کرد.

برای حمایت از تلاش‌های بازسازی مستمر در نپال پس از زلزله سال ۲۰۱۵، مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا کارشناسان و مقامات دولتی از بوتان، گرجستان، هند، جمهوری اسلامی ایران، نپال، پاکستان و ترکیه برای به اشتراک‌گذاشتن دانش فنی در زمینه پیشبرد اهداف فرهنگی برای انعطاف‌پذیری لرزه ای، و ایجاد شهرک‌های مقاوم در برابر زلزله و زیرساخت‌های حیاتی گرد هم آورد. مقامات نپال همچنین از دیداری بهره بردند که در آن جمهوری اسلامی ایران، تجارب و شیوه‌های عملیاتی برای بازسازی یکی از سایت‌های میراث جهانی یونسکو تخریب شده در زلزله سال ۲۰۰۴ بم ارائه داده بود. علاوه بر این، بنگلادش، جمهوری اسلامی ایران و نپال تجارب خود را در ریز پهنه‌بندی لرزه‌ای شهرها با شهر تیمپو در بوتان به اشتراک گذاشتند. ایجاد سازوکارهای همکاری منطقه‌ای برای ارزیابی خطرهای لرزه‌ای منطقه‌ای در جنوب غرب و آسیای مرکزی و ایجاد برنامه منطقه‌ای توسعه ظرفیت در مدیریت اطلاعات و داده‌ها در حال انجام است.

۴- آخرین یافته‌های مطالعات اسکاپ در مورد همکاری‌های منطقه‌ای برای مبارزه با طوفان‌های گرد و غبار چیست؟

جدیدترین تحقیقات ما توجه به پدیده رو به رشد طوفان‌های گرد و غبار (SDS) را نشان می‌دهد که بیشتر در مناطق خشک و نیمه‌خشک در جنوب غربی، آسیای مرکزی و شمال شرقی رخ می‌دهد. طوفان‌های گرد و غبار و خطرات جانبی که از آن به وجود می‌آید مانند سلامت، تغذیه و از دست‌دادن بهره‌وری، فقر و سطح نابرابری موجود را تشدید می‌کند. آسیب‌پذیری‌هایی مانند تراکم جمعیت بالا، سطح پایین توسعه اقتصادی، زیرساخت ضعیف، انزوا و رشد سریع جمعیت، تأثیرات طوفان‌های گرد و غبار و خطرات مرتبط با آن را در جوامع تشدید می‌کند. جمعیت‌هایی که در این مناطق زندگی می‌کنند، از کاهش قابل توجه رفاه رنج می‌برند. تأثیر تنش‌های ترکیبی می‌تواند باعث افزایش سطح فقر ناشی از به خطر انداختن زندگی افراد بین جوامعی شود که از حداقل توانایی برای مقابله برخوردار هستند.

بر اساس این پژوهش، برنامه اسکاپ برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در راستای کاهش خطر و انعطاف‌پذیری فاجعه، زیربنای کار در زمینه طوفان گرد و غبار را فراهم می‌کند. این مطالعه چارچوب مفهومی برای سازوکار همکاری منطقه‌ای برای کاهش و انطباق با طوفان گرد و غبار را ارائه می‌دهد که دارای سه زمینه اصلی است.

نخست، برای ارزیابی ریسک چند خطری و رویکرد مدل‌سازی چندگانه برای درک عوامل طوفان های گرد و غبار، مانند تخریب زمین، مدیریت ضعیف آب، خشکسالی، بیابان‌زایی و تغییرات اقلیمی.
دوم، ایجاد یک نظام هشداردهنده طوفان گرد و غبار. این امر با توجه به همبستگی شدید خشکسالی، بیابان‌زایی و طوفان‌های گرد و غبار در مناطق خشک و نیمه‌خشک – و تأثیرات ویرانگر آن می‌تواند برای جمعیت، آسیب‌پذیر باشد. نظام هشدار توسط شبکه‌ای از متخصصان در طوفان‌های گرد و غبار پشتیبانی خواهد شد.

سوم، استفاده از خدمات مدیریت اطلاعات مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا برای تقویت پشتیبانی فنی. داده‌های مربوط به علل و اثرات طوفان‌های گرد و غبار جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل می‌شود.


 
بازدید : 148 19 بهمن 1396 ساعت 08:43 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری