افتتاحیه پروژه تکمیل و تجهیز ایستگاه آبخوان کاشان در هفته دولت

روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان
پروژه تکمیل و تجهیز «ایستگاه آبخوان کاشان» در هفته دولت با مبلغ پانزده هزار میلیارد ریال کلید خورد.


ایستگاه آبخوان کاشان

کاشان، اتوبان کاشان قم  |  سال احداث ایستگاه 1375

حوزه منتهی به رودخانه چمرود کاشان  |  اولین دوره آبگیری 1388

هفت مورد آبگیری  |  حجم آبگیری حدود 250.000 مترمکعب

مشخصات مکانیکی پروژه

|  سازه سنگ و ملات به حجم 1780 مترمکعب |
|  کوبیدن سطح خاک، 40.000 مترمکعب |
|  احداث کانال برگشتی متراژ 70.000 مترمکعب  |
|  احداث ، تکمیل و تجهیز دریچه های خودکار |
|  احداث ، تکمیل و تجهیز سرریزها |
|  جمع آوری رسوبات ریزدانه در سطح 250 هکتار |
مشخصات بیولوژیکی پروژه
|  کشت گونه ‏ها ، درختان و درختچه‏ های مقاوم به خشکی|
اعتبار پروژه:
|  15.000.000.000 ریال|
   


اهمیت و تعریف آبخوان داری:

آبخیزداری یعنی مدیریت پایدار آبخیز، که فقط آب نیست و شامل کل منابع طبیعی میشود. آبخوانداری یعنی آبخیزداری زیر و روی زمینی. یعنی ما فقط برای نگهداری آب به روی زمین تکیه نمیکنیم و از زیر زمین هم کمک
میگیریم. مقداری از آبی که از آبخیز خارج میشود و در مخروطههای افکنه و دشتها جاری میشود، به زیر زمین مــیرود. به جمــعآوری و مـــدیریت آن در زیــر زمیــن آبخوانداری می گویند.          
 دکتر سیدآهنگ کوثر
 
بازدید : 127 10 شهريور 1397 ساعت 08:34 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری