موفقیت سی درصدی پروژه بذرکاری گونه بادام کوهی مراتع شجاع آباد و لزوم تعریف پروژه واکاری جدید

روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان
با عنایت به کشت ۲۰ هکتار از اراضی بالادست اتوبان کاشان - اصفهان ، بالای روستای شجاع آباد در زمستان سال ۱۳۹۶، ضمن بازدید از طرح جنگلکاری با استفاده از بذر گونه اسکوپاریا و بیل مکانیکی در جهت تولید گودال، طرح به میزان ۲۰-۳۰ درصد موفقیت حاصل شده است.

آقای مهندس برزوزاده رئیس اداره جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان ضمن بازدید از عرصه مذکور، افزود؛ لزوم واکاری این گونه پرژه ها را با توجه به اینکه گودالها آماده است و هزینه سنگینی بر روی دوش ادارات منابع طبیعی میگذدارد، لازم و ضروری است.

برزوزاده اشاره کرده؛ این پروژه ها باید تا 5 سال واکاری شان ادامه داشته باشد تا طرح از موفقیت قابل قبولی برخوردار باشد.شایان ذکر است گودالها از آبگیری خوبی برخوردار بود و این نشان از موفقیت در انتخاب محل و شرایط مناسب رشد گونه های کشت شده در شرایط دیم مناطق خشک و بیابانی را دارا میباشد.


 

بازدید : 107 2 آبان 1397 ساعت 03:34 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری