مدیر کل منابع طبیعی استان اصفهان: توجه ویژه ما به خشکسالی و اجرای پروژه های آبخیزداری

روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان
مدیر کل منابع طبیعی  در جلسه شورای مدیران ستادی عنوان کرد: برای مقابله بااثرات خشکسالی ، ذخیره نزولات آسمانی ، کنترل سیلاب وفرسایش وتغذیه سفره های آب زیر زمینی ،  پروژه های آبخیزداری درسطح 
۱۷ شهرستان درحال اجراست.

به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان: مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان درجلسه شورای مدیران ستادی این اداره کل با بیان مطلب فوق اظهار داشت :با گشایش اعتباری که از طرف صندوق توسعه ملی با اجازه مقام معظم رهبری انجام شده ، امسال تمام کشور شاهد اجرای طرحهای آبخیزداری است .

محمد حسین شاملی افزود: برای مقابله بااثرات خشکسالی ، ذخیره نزولات آسمانی ، کنترل سیلاب وفرسایش وتغذیه سفره های آب زیر زمینی ،  پروژه های آبخیزداری درسطح 17 شهرستان درحال اجراست.

وی اعتبار این طرحها را بیش از 300 میلیارد ریال اعلام نمود بطوریکه بیش از 20% ازعملیات آنها ازطریق انعقاد قرارداد با بخش خصوصی انجام شده است.

گفتنی است آبخیزداری شیوه مدیریت آب وخاک درحوزه های آبخیز است که با عملیاتی سازه ای همچون ایجاد بند سنگی ملاتی ، بتنی ، خاکی وبیولوژیک شامل : بذرکاری ، کپه کاری ، احیای جنگل با کاشت نهال های مناسب اجرا می شود.

 

بازدید : 115 7 آبان 1397 ساعت 02:39 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری