سازمان جنگلها با اعتباری بالغ بر ۶۷ میلیارد تومان به جنگ بیابانزائی میرود: ۵۷ هزار هکتار جنگلکاری

روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان
 معاون آبخیزداری امور مراتع و بیابان خبر داد: ۵۷ هزار هکتار جنگل کاری سنواتی برای کنترل کانون‌های فرسایش بادی؛  .... و  در سال جاری با اعتبار ۶۷ میلیارد تومان، جهت حفاظت و صیانت از جنگل‌های طبیعی و دست کاشت


معاون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در اصفهان:
سازمان جنگلها با اعتباری بالغ بر 67 میلیارد تومان به جنگ بیابانزائی میرود:  75 هزار هکتار بیابانزدائی

طرح جامع مقابله با بیابانزایی در کشور سال آینده با تامین اعتبار اجرایی می شود معاون سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور گفت: طرح جامع مقابله با بیابانزایی در کشور تهیه و در سال آینده با تامین اعتبار اجرایی می شود.

به نقل از پیگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، ناصر حیدری پوری معاون آبخیزداری امور مراتع و بیابان در حاشیه بازدید از منطقه بیابانی سجزی با بیان اینکه در سال جاری تمرکز بودجه طرح‌های بیابانزدایی در خوزستان بود گفت در سال آینده از محل صندوق توسعه ملی به استان‌های دیگر تعلق می گیرد.

وی با اشاره به اینکه در کشور 75 هزار هکتار جنگل کاری سنواتی برای کنترل کانون‌های فرسایش داریم گفت، در سال جاری با اعتبار 67 میلیارد تومانی، تلاش‌ها در جهت حفظ و مراقبت این جنگل‌ها و پرداخت دیون بود اما با تامین اعتبار در سال آینده توسعه جنگل‌ها و اجرای طرح‌های بیابانزدایی و آبخیزداری رونق می گیرد.

معاون سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری افزود، در سال آینده 5 هزار و صد هکتار طرح بیابان زدایی و جنگل کاری اجرا می شود و با برنامه ریزی، روان آب بالا دست دشت سجزی مورد استفاده قرار می گیرد.

حیدری پوری گفت: برای 19 طرح آبخیزداری در استان اصفهان هم که بیش از 40 درصد پیشرفت داشته است، اعتبار 34 میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.

گفتنی است، با اجرای طرح‌های بیابان زدایی در شرق اصفهان تا کنون 10 هزار هکتار از کانون‌های فرسایش بادی در اصفهان مهار شده است و در صورت تامین اعتبار 5 تا 6 میلیون تومانی برای هر هکتار، سال آینده 5 هزار و صد هکتار دیگر از دشت سجزی جنگل کاری خواهد شد

بازدید : 98 13 آبان 1397 ساعت 02:50 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری