شروع برداشت بذر بادام کوهی از جنگلگهای دست کاشت شهرستان کاشان

روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان
با همکاری شرکت تعاونی مرتعداران، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان و اداره منابع طبیعی شهرستان کاشان صورت پذیرفت:
شروع برداشت بذر بادام کوهی از جنگلهای دست کاشت جهت توسعه و جنگلکاری در شهرستان با همکاری اداره جنگلکاری استان اصفهان
 

 

 بازدید : 54 12 تير 1398 ساعت 03:49 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری