همکاری منابع طبیعی؛ شهرداری و آتش نشانی مشکات: اطفای حریق مراتع و جنگلها

روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان
با عنایت به رویکرد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان بمنی بر مشارکت ادارات شهرستانی منابع طبیعی و شهرداریها و آتش نشانی در مباحث اتش سوزی؛ صورت پذیرفت:


اولین نشست هم افزائی و هماهنگی فی مابین: منابع طبیعی کاشان؛ شهرداری مشکات و آتش نشانی مشکات

به منظور کاهش و جلوگیری از رخداد هرگونه آتش سوزی در مراتع و جنگلهای شهرستان در محل آتش نشانی شهر مشکات جلسه آموزشی - توجیهی آتش سوزی مراتع در نهم مرداد ماه سال جاری برگزار گردید.


بازدید : 86 10 مرداد 1398 ساعت 04:21 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری