کسب رتبه برتر مجموعه ذیحسابی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان
به نقل از روابط عمومی اداره کل| در ارزیابی هفت ماهه سال ۹۸ عملکرد ذیحسابان دستگاه های اجرایی که توسط اداره کل امور اقتصاد ودارایی استان اصفهان صورت گرفته است ، مجموعه ذیحسابی و امور مالی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان حائز رتبه برتر شد.

در ارزیابی هفت ماهه سال 98 عملکرد ذیحسابان دستگاه های اجرایی که توسط اداره کل امور اقتصاد ودارایی استان اصفهان صورت گرفته است ، مجموعه ذیحسابی وامور مالی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان حائز رتبه برتر شد.

روابط عمومی به نقل از محمد تقی اسکندری ذیحساب ومدیر امور مالی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزدای استان اصفهان آورده : با توجه به اجرایی شدن حسابداری تعهدی از نیمه دوم سال 1394 وبه دنبال آن شفاف سازی اطلاعات مالی ودسترسی سریع به اطلاعات وعملکرد مالی توسط سامانه های تعریف شده از جمله : «سامانه سناما» ؛ «سامانه سماد» ؛«سامانه سادا» (اموال) ؛ «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد» و « سامانه ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم وغیره» اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان درخصوص نظارت مالی وخزانه داری استان براین مجموعه رتبه وامتیازات قابل توجهی را کسب نموده است.

اسکندری خاطر نشان ساخت : ذیحسابی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان درارتباط با اداره خزانه امتیاز (100) اداره هماهنگی وتلفیق حسابها امتیاز (94) و اداره نظارت مالی امتیاز (100) ودر میزان جذب اسناد خزانه اسلامی درسال 97 امتیاز (100) را احراز نموده است .

بازدید : 37 16 دي 1398 ساعت 04:15 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری