آرمزگان کاشان در کنار شش حوزه آبخیز استان ۶۰۰ میلیون اعتبار آموزش مردمی بهره برداران

روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان
به نقل از روابط عمومی اداره کل|غلامرضا الهیاری: مدیر آموزش، ترویج ومشارکتهای مردمی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان: تخصیص ۶۰۰ میلیون تومان  اعتبار از محل صندوق توسعه ملی در جلب مشارکتهای مردمی در شش حوزه از جمله آرمزگان کاشان در استان

مدیر آموزش ، ترویج ومشارکتهای مردمی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان اعلام کرد: 600 میلیون تومان  اعتبار از محل صندوق توسعه ملی در راستای ترویج وجلب مشارکت های مردمی  در شش حوزه شاهین شهر ومیمه ، مبارکه ، سمیرم ، فریدنشهر ، لنجان ، آرمزگان کاشان استان اصفهان تخصیص داده شد.

غلامرضا الهیاری گفت: بکار گیری تسهیلگران فارغ التحصیل در رشته های منابع طبیعی، کشاورزی وبومی روستا در این مناطق در اولویت قرار دارد . همفکری وهمکاری سایر ادارات اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان تعیین اهداف وخط مشی راهبردی برنامه اقدام وعمل وحضور تسهیلگران در منطقه واحصاء استعداد ها وسایل مشکلات در خصوص پدید های تخریب سیلاب وخشکسالی ودیدگاههای مردم برای اجرای عملیات انجام پذیرفته است.

اللهیاری خاطر نشان کرد: اجرای کلیه طرح های آبخیزداری در مناطق شش گانه همراه با ایجاد احساس مشارکت مردم در سیاستگذاری ها وتصمیم گیری های کلان است واجرای کلیه طرح ها بانظرات مردم همگام سازی شده است .

وی افزود: درخواست های متعدد مردم در قالب اجرای پروژه های مختلف آبخیزداری ورقومی سازی مراتع ، بهسازی قنوات ومشکلات موجود در معشیت خانوارها به ادارات زیر بط منعکس می شوند و بازدید جوامع محلی از پروژه های اجرا شده موفق، سهم مهمی را در ایجاد وتولید امید ، کار آفرینی وبرون رفت از یکنواختی اقتصاد خانوار وآشنایی روستائیان باکارهای جدید ونوین با سرمایه های کم ورفع بیکاری وتنگی معشیت دارد.
برای مثال می توان به بازدید از طرح های تولید زرشک وعناب توسط بهره برداران شهرستان برخوار وبازدید از پروژه بزسانن در منطقه اردستان وخط تولید فرآوری گیاهان دارویی در پشت کوه اشاره نمود.

لازم به ذکر است ، اداره آموزش ، ترویج ومشارکت مردمی در نظر دارد با کمک سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان وباحمایت تعاونیهای مرتعداران منابع طبیعی در شهرستانها واتحادیه تعاونیهای تولید وصندوق حمایت از منابع طبیعی نسبت به توسعه کشت  گیاهان دارویی در استان اقدام نماید.

بدیهی است اجرای طرح هایی از این دست افزایش تولید وبهبود معشیت خانوار جوامع محلی وهمچنین افزایش تولید وکاهش قاچاق محصولات مرتعی وگیاهان دارویی دراین مناطق را در پی خواهد داشت.
 

بازدید : 32 26 دي 1398 ساعت 04:04 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری