بیست و دومین اطلاعیه: مرتعداران محترم: مراقب باد شدید و نسبتا شدید دو روز آینده باشید

روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان
بر اساس نقشه های هواشناسی و سومین جلسه مجازی دیسکاشن هواشناسی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان کاشان، مشخص شده است:  در چهارشنبه عصر باد نسبتاُ شدید و پنجشنبه باد شدید خواهیم داشت ... ، لذا توصیه میشود:

مرتعداران محترم کاملاُ مراقب باشید که بادهای چهارشنبه و پنج شنبه به ترتیب «نسبتاُ شدید» و «شدید» پیش بینی می شود.

بادهای با درجه نسبتا شدید و شدید میتواند به تاسیسات کشاورزی دامداری و مرتعداری صدمه بزند.

لذا مراقبت نمائید چوپانان گله از حضور در لبه پردتگاهها پرهیز نمایند. 

گرد و غبارهای حاصل از بادهای «نسبتا شدید» و «شدید» میتواند برای پوست دست و صورت و چشم صدمه ایجاد نموده خطرناک باشد. رعایت موارد ایمنی در این زمینه پیشنهاد میگردد.

بره ها و بزغاله ها در صدمه این گونه بادها میتوانند مورد اذیت و ازار قرار گیرند. توصیه میشود از خارج نمودن نتاج گله در عصرگاهان این دو روز اینده و بردن به چرا خودداری گردد.

بهتر است و توصیه میشود، «عصرگاهان چهارشنبه و پنجشنبه» محدوده چرای گله را از روستا فاصله ندهند.

 
بازدید : 77 27 اسفند 1398 ساعت 09:23 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری