دهیار روستای ورکان: آبگیری پروژه های آبخیزداری روستای ورکان و احیای قنات روستا پس از ۲۰ سال
علی تقدسی فر، دهیار روستای ورکان از آبگیری پروژه ابخیزداری این روستا توسط بارشهای بهاره در ابتدای سال ۱۳۹۹ خبر داد.
دهیار روستای ورکان معتقد است این پروژه باعث شد از سیلهای مشابه سال 
۱۳۸۶ که صدمات قابل توجهی به روستا  وارد شده جلوگیری نموده و از طرفی پس از بیست قناتهای بایر این روستا دایر شده است. تقدسی فر معتقد است که این روستا دارای سیزده قنات است که که با توجه به اینکه چهار باب از قناتها بالاتر از این بند سنگ و ملات دارد اگر ادامه یابد خشکسالی برای همیشه از این روستا رخت برخواهد بست.

هفدهم فروردین
بازدید : 47 17 فروردين 1399 ساعت 07:11 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری