یازدهمین گزارش اطفا حریق: اولین جلسه مدیریت شهرستانی اطفای حریق در مرکز مدیریت بحران

روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان
آتش سوزی مراتع و جنگلها با توجه به گرمای تابستان و خشک شدن بوته های مراتع و کو توجهی انسانها میتواند افزایش یابد: اولین جلسه مدیریت اطفای حریق مراتع و جنگلهای طبیعی و دست کاشت شهرستان کاشان در مرکز مدیریت بحران فرمانداری ویژه باحضور اعضای کارگروه تشکیل و

 و به بررسی موضوع پرداخته شد.
بازدید : 34 7 تير 1399 ساعت 05:35 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری