دومین کارگاه آموزشی مشارکت مردمی اجرای پروژه بادشکن زنده در روستاهای بیابانی کاشان: آبشیرین

روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان
روند تولید بیابان در مناطق مرکزی ایران خاصه دشت کاشان روبه گسترش است. از وظایف اصلی ادارات منابع طبیعی جلوگیری از گسترش این روند و یا کاهش آن است: برگزاری دومین کارگاه تخصصی و آموزشی کاربرد بادشکن زنده در روستای آبشیرین بخش مرکزی

این کارگاه آموزشی در محل روستا در مسجد با همکاری و مشارکت دهیاری روستا و نماینده کشاورزان، مرتعداران و مدیران محترم عامل چاههای کشاورزی به منظور پیشبرد اهداف جلوگیری از روند روبه رشد بیابان در شهرستان کاشان اجرا و به تبادل نظر پرداخته شد.


بازدید : 39 12 تير 1399 ساعت 04:12 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری