پیشنهاد تشکیل شورای عالی خاک به دولت ارائه شد

روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان
به نقل از روابط عمومی سازمان جنگلها | در ششمین نشست شورای راهبردی خاک: پیشنهاد تشکیل شورای عالی خاک با دو گزینه شورای ‏عالی "آب و خاک" و "شورای عالی خاک"، هر دو به دبیری وزارت جهاد کشاورزی به دولت ارائه شد.پیشنهاد تشکیل شورای عالی خاک به دولت ارائه شد

ششمین نشست شورای راهبردی خاک با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، معاون آب و ‏خاک وزارت جهاد کشاورزی، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و رئیس سازمان امور اراضی ‏کشور امروز در محل معاونت آب و خاک برگزار شد.‏

ششمین نشست شورای راهبردی خاک با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، معاون آب و ‏خاک وزارت جهاد کشاورزی، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و رئیس سازمان امور اراضی ‏کشور امروز در محل معاونت آب و خاک برگزار شد.‏

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، معاون وزیر و ‏رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تاکید کرد که هیچگونه مجوزی برای صادرات خاک ‏جنگلی و مرتعی داده ‏نشده است.‏

دکتر مسعود منصور تصریح کرد: هر گونه دخل و تصرف در اراضی ملی و کشاورزی جرم بوده و صادرات خاک ‏به طور کلی ‏ممنوع است، ضمن آن که برداشت خاک جنگلی، مرتعی و کشاورزی جرم محسوب می‌شود.‏

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست اظهار کرد: پیشنهاد تشکیل شورای عالی خاک با دو گزینه شورای ‏عالی "آب و خاک" و "شورای عالی خاک"، هر دو به دبیری وزارت جهاد کشاورزی به دولت ارائه شده است.‏

علیمراد اکبری گفت: در زمینه ردیف اعتباری برای خاک بر اساس ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، اقدام و اسناد پشتیبان نهایی ‏انجام شده است.‏

بر اساس این گزارش، در ادامه ششمین نشست شورای راهبردی خاک، موضوع برگزاری جلسات مجازی در شش چالش خاک ‏‏(فرسایش، آلودگی، تغییر کاربری اراضی، شوری و حاصلخیزی) با محوریت انجمن علوم خاک ایران و همکاری معاونت علمی ‏و فناوری ریاست جمهوری و معاونت آب و خاک مطرح و مقرر شد ۱۶۰ نفر از دستگاه ها و نهادهای ذیربط در این همایش های ‏مجازی شرکت داشته باشند.‏

در این نشست، گزارش برنامه جامع مدیریت خاک اراضی دیم توسط پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ارائه شد و تهیه ‏نقشه‌های مدیریت پذیر ۱.۲۵۰۰۰ خاک کشاورزی و پیگیری برای نهایی شدن آئین نامه اجرایی قانون حفاظت خاک در کمیسیون ‏لوایح مورد تاکید قرار گرفت.‏

بازدید : 17 3 آبان 1399 ساعت 07:36 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری