سی و ششمین جنگلانه ی کاشان، گروه کوهنوری سهراب سپهری کاشان

روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان
سی و ششمین جنگلانه کاشانی ها را گروه کوهنوردی سهراب سپهری بخود اختصاص دادند: کشت بذر بادام کوهی و یا جنگلانه کاشانی ها در ارتفاعات بخش مرکزی، جوشقان، استرک و فتح آباد را زنان کوهنورد و گروه کوهنوردی سهراب سپهری 


تاریخ اجرای کشت : هفدهم بهمن ماه 1399
تعداد کوهنورد: 25 نفر
مکان : ارتفاعات کوهستانی بخش مرکزی و در حاشیه  روستاهای جوشقان، استرک و فتح آباد و ارتفاعات نیزار
نام گروه: تیم کوهنوردی زان کوهنورد استرک، تیم کوهنوردی سهراب سپهری کاشان

بازدید : 58 19 بهمن 1399 ساعت 08:04 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری