بیست مین گزارش آبخیزداری:بازدید معاونت آبخیزداری اداره کل از پروژه های در حال اجرای آبخیزداری کاشان

روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان
با حضور معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان صورت پذیرفت شدبررسی و بازدید از روند اجرای پروژه های آبخیزداری کاشان، «آبخوان کاشان» و «بند خاکی محمدآباد»

برگزاری سومین کارگاه آموزشی سلامت مرتعداران مراتع کاشان، بخش برزک، روستای آرنجن

روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان
با همکاری معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان، منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان و بخشداری برزک در روستای آرنجن بخش برزک، برگزار گردید: سومین کارگاه آموزشی بهداشت مرتعداران، بیماریهای مشترک انسان و دام «بیماریهای زئونوز»

حضور و بازدید هسته تخصصی ماده سه از طرحهای شهرستان کاشان و بررسی حقوق دولتی

روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان
حضور و نشست هسته تخصصی ماده سه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان، و بازدید میدانی از طرحهای شهرستان:  بازدید از طرحهای ماده سه گردوکاری حسنارود، برزک و پارک کوهستانی شهرداری کاشان

برگزاری دومین کارگاه آموزشی سلامت مرتعداران مراتع کاشان، بخش برزک، روستای پنداس

روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان
با همکاری معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان، منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان و بخشداری برزک در روستای پنداس بخش برزک، برگزار گردید:دومین کارگاه آموزشی بهداشت مرتعداران، بیماریهای مشترک انسان و دام «بیماریهای زئونوز»

برگزاری اولین کارگاه آموزشی سلامت مرتعداران مراتع کاشان، بخش برزک، روستای ورکان

روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان
با همکاری معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان، بخشداری برزک و منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان در روستای ورکان بخش برزک، برگزار گردید: اولین کارگاه آموزشی بهداشت مرتعداران، بیماریهای مشترک انسان و دام «بیماریهای زئونوز»

دعوت شورای اسلامی شهر از منابع طبیعی و ارائه گزارش عملکرد و بررسی ایجاد پارک آبخیز ایستگاه

روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان
به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر کاشان و ضمن ارائه گزارش عملکرد حوزه های جنگلکاری و آبخیزداری شهرستان عنوان شد: اعلام آمادگی همکاری در زمینه ایجاد و احداث پارک آبخیز ایستگاه آبخوان کاشان در اراضی حاشیه اتوبان کاشان - قم و پارک کوهستانی جنگلبان در ارتفاعات خنب

خلع ید و آزادسازی ۲۰۰۰ مترمربع از اراضی ملی در منطقه مشهد اردهال

روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان
به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان خبر داد: تخریب ۶ مورد ساخت ساز غیرمجاز در اراضی ملی منطقه مشهد اردهال به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع و ارزش اقتصادی ...

نوزدهمین گزارش آبخیزداری:بازدید اعضای شورای شهر از روند تکمیل و تجهیز ایستگاه آبخوان کاشان

روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان
با حضور معاونت شهردار و اعضای شورای شهر انجام شدبررسی و بازدید از روند تکمیل و تجهیز ایستگاه آبخوان کاشان و بررسی روند احاله مدیریت پارکهای جنگلی به شهرداری کاشان
صفحه 1 از 87 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>