تخریب و تجاوز به جنگلهای دست کاشت تاغ و بیابان

تخریب و تجاوز به جنگلهای دست کاشت تاغ و بیابان:
تخریب جنگلهای دست کاشت منطقه شمال دشت کاشان از سوی عده‏ای
سودجو و فرصت طلب ناآگاه، صدمات جبران ناپذیری به عرصه‏ جنگلهای بیابانی و توسعه پایدار این منطقه زده است.

 

برآورد ظرفیت مراتع دارای طرح مرتعداری قشلاقی کاشان

برآورد ظرفیت مراتع دارای طرح مرتعداری قشلاقی کاشان:
با توجه به نزدیک شدن به فصل قشلاق و نیاز به برآورد ظرفیت مراتع دارای طرح مرتعداری قشلاقی نسبت به تولید مرتع قشلاقی پشت دندانه اقدام گردید.
صفحه 60 از 60 << < 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 > >>