مرتع کلوخ

مشخصات مرتع:  کلوخ
نام روستا: ده کلوخ- دهستان جوشقان قالی بخش: قمصر
تاریخ ممیزی: 5و6/12/1377 تجدید ممیزی:
فاصله تا شهرستان: 42 کیلومتر  
مساحت مرتع: 325 هکتار  
ارتفاع از سطح دریا: متوسط:  2300m حداکثر: حداقل:
میزان درجه حرارت: حداکثر: +35°c حداقل:-10°c
متوسط میزان بارندگی: 180mm وضعیت توپوگرافی:
تیپ غالب گیاهی: Stipa burbata-Artemisia sieberi
نوع مرتع: ییلاقی 1 قشلاقیg میان بند1  
نام صاحب پروانه: شورای اسلامی روستا به نمایندگی از دامداران چکنه
ظرفیت بر حسب واحد دامی در هکتار: هر سه هکتار یک واحد دامی تعداد دام موجود: 545 واحد دامی
تعداد دام مجاز تعلیف: 109 واحد دامی زمان ورود و خروج دام: 1/9 لغایت 28/12 هرسال
تعداد پروانه چرای صادره: 1 عدد تعداد دامدار عمده: -
تعداد دامدار لودری: 13 نفر  
منابع شرب دام: چشمهg قنات1 آب انبار1 چاه مالداری1    
مختصات جغرافیایی مرتع:  
  طول: عرض:
حدود اربعه:
  شمالاً: حد مراتع الزگ و بوئند(مرتع مزرعه دره گله) طبق عرف محل جنوباً: حد مرتع واشهر و وزوان طبق عرف محل
  غرباً: حد مراتع واشهر طبق عرف محل شرقاً: حدمراتع ییلاقی کلوخ (جاده کلوخ به بوئند) طبق عرف محل
محصولات فرعی مرتعی:
طرح مرتعداری: دارد1 نداردg
عملیات احیایی و اصلاحی انجام شده:
نوع عملیات: تاریخ: سطح: بذور مورد استفاده: