تماس با ما

مدیر سایت:
علی خالوئی، کارشناس ارشد بیابان

صحت و سقم تمام مطالب با نامبرده است.

تصمیم برآن ست، سایت مجموعه ای علمی، به منظور معرفی توانمندیهای دشت کاشان باشد. قطعا" کارمان خالی از اشکال و نقص نخواهد بود.
بدینوسیله آمادگی استفاده و کاربست نقطه نظرات محققین ،
اساتید دانشگاه ، دانشجویان و طبیعت دوستان میباشیم.


آدرس ایمیل:
Khalooee2020@gmail.com
kashan@kashan.manabeisf.ir
 
آدرس پستی:
کاشان. میدان شهیدمنتظری. انتهای خیابان کارگر. بعد از پل راه آهن. اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کاشان

تلفن:
 03155482019
 03155482020
 03155482021
 03155482023
 03155482024

فاکس:
 03155482022


کد پستی:

83454 - 87158
 
درحال بارگزاری