بازدید سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان طرح زراعت چوب 200 هکتاری کاشان

روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان
به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان، انجام شد: دکتر عبدالحمید محمدی سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان به اتفاق مهندس حسینعلی نریمانی معاون فنی، از روند اجرائی طرح زراعت چوب کاشان بازدید کردند.
 

بازدید : 66 15 آذر 1401 ساعت 09:19 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری