نیروهای پرسنلی و عملیاتی

نیروهای اداره منابع طبیعی به جد یکی از نیروهای زحمت کش و ایثارگر دولت میباشند که در زمینه اصلاح و احیایی دشت کاشان از جان مایع گذاشته و در آفتاب تفتیده این دشت اقدام به احیاء بیش از 120 هزار هکتار از عرصه های بیابان نموده اند افرادی که در 30 ساله گذشته با کمترین چشم داشتی چراغ زندگانی را در شهرستان روشن نگهداشته و روند روبه رشد و گسترش بیابان را ، با عنایت به همجواری ریگ بلند کاشان، کنترل نموده اند. مقتضی و شایسته است از این نیروهای متعهد و زحمتکش این مجموعه حتی با قراردادن تصاویری یاد گردد. حضرت باری در تمام زندگی مددکارشان بوده و افرادی که به رحمت ایزدی پیوسته اند، مشمول رحمت خویش گرداند. وظیفه ماست نام و تصویرشان را ماندگار نمائیم.


مرحوم عزیزالله خالوئی

مرحوم مسلم خالوئی

حسین مقصودنیا

نعمت الله سیاری آرانی
 
       
محمدرضا صفری        
         
         
         
         
         
         
         
 

درحال بارگزاری