احداث آب انبار و ابشخور در مرتع زنجان بر (بهار 1392)

 
با توجه به گسترده بودن اثرات خشكسالي و كم آبي اين پديده علاوه بر جوامع انساني، منابع طبيعي و تمامي موجوداتي كه به نحوي با آن در ارتباطند را نيز در معرض خطر نابودي قرار مي دهد. با توجه به وسعت و اهميت اقتصادي كه مراتع در كشور دارند و تغييرات زياد خشكسالي بر روي ميزان توليد مرتع و در نتيجه توليد دام و پروتئين خام كشور لزوما بايد به دنبال راهكارهاي براي كاهش اثرات خشكسالي بر روي اين اكوسيستم خاص باشيم. يكي از عوامل محدود كننده توليد دام در مرتع كيفيت و كميت آب مورد استفاده دام و ميزان پراكنش آبشخوار در مرتع مي باشد. نياز آبي دام موجود در منطقه مورد مطالعه و ميزان كيفيت و كميت آب، آب انبارها و آب هاي زيرزميني مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت. 

 
حدود 30 هزار هکتار از مراتع استان اصفهان سالانه براثر عوامل طبیعی و انسانی تخریب می شود که با اجرای طرح احیای مراتع امسال به 27 هزار هکتار کاهش یافته است. 
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می گوید: طرح احیا در بیش از 5 هزار هکتار از مراتع استان اصفهان از ابتدای امسال با هزینه ای افزون بر 2 میلیارد و 500 میلیون ریال اجرا شده است .
آقای مهاجری می افزاید: حدود 617 هزار تن علوفه سالانه از 6 میلیون و 300 هزار هکتار مرتع استان اصفهان به دست می آید .
وی اضافه می کند: احیای عرصه های منابع طبیعی علاوه بر تامین علوفه دام در تثبیت شن های روان، کاهش بیابان زایی، احیا و اصلاح مراتع، افزایش پوشش گیاهی و بهبود وضع زیست محیطی منطقه موثر است .
آقای مهاجری می گوید: حفاری 12 چاه، ساخت 60 آب انبار، مرمت 5 چشمه، ساخت 38 آبشخور، کشت 345 هکتار گیاهان علوفه ای به صورت دیم، قرق 3 هزار و 900 هکتار ازمراتع، ذخیره نزولات آسمانی، بذرکاری 550 هکتار و کنترل چرای دام از اقدامات انجام شده در طرح احیای مراتع است .
آقای شاملی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می گوید: این طرح همچنان ادامه دارد و پیش بینی می شود تا پایان امسال حدود 10 هزار هکتار از مراتع تخریب شده استان احیا شود.

درحال بارگزاری