عملیات و فعالیت‌ها در برنامه پنجم توسعه سازمان جنگلها و مراتع

عملیات و فعالیت‌ها در برنامه پنجم توسعه سازمان جنگلها و مراتع

حوزه آبخيزداري و حفاظت خاک
1- مدیریت جامع آبریز رودخانه‌های تالش و مرداب انزلی
2- مدیریت جامع آبریز کویرهای سیاه کوه، ریگ زرین و دق سرخ
3- مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری سدهای موجود
4- مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری سدهای در دست ساختمان
5- مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری سد سفیدرود
6- مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری سد کرخه
7- مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری سد کارون بزرگ
8- طرح کنترل سیل و آبخیزداری و حفاظت از حوزه آبخیز گلستان
9- مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در حوزه آبخیز فاقد سد کشور
10- مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری سد اترک
11- آبخیزداری در حوزه منتهی به دریاچه ارومیه
12- آبخیزداری در حوزه حاشیه کویر مرکزی
13- توسعه عملیات آبخیزداری با مشارکت بخش خصوصی، کمک‌های فنی اعتباری


 
 

حوزه جنگل‌های شمال کشور

1- خروج دام از جنگل‌های شمال کشور
2- ساماندهی جنگل نشینان شمال کشور
3- تهیه و اجرای طرحهای جنگل‌های شمال کشور
4- حفاظت و کاهش عوامل تخریب جنگل‌های شمال کشور
5- توسعه جنگل (جنگل کاری) جنگل‌های شمال کشور
6- تولید و تامین نهال گونه‌های جنگلی جنگل‌های شمال کشور
7- مراقبت از جنگل کاری‌های سنواتی جنگل‌های شمال کشور
8- احیاء و بازسازی جنگل‌های مخروبه شمال کشور
9- احداث و نگهداري راه‌هاي جنگلي شمال(جاده‌هاي حفاظتي)

 

حوزه جنگل‌های خارج از شمال کشور
1- تهیه و اجرای طرح‌های جنگلداری جنگل‌های زاگرس و جنوب
2- حفاظت و کاهش عوامل تخریب جنگل‌های زاگرس و جنوب
3- توسعه جنگل (جنگل کاری) جنگل‌های زاگرس و جنوب
4- تولید و تأمین نهال گونه جنگلی جنگل‌های زاگرس و جنوب
5- مراقبت از جنگل کاری‌های سنواتی جنگل‌های زاگرس و جنوب
6- احیاء و بازسازی جنگل‌های مخروبه جنگل‌های زاگرس و جنوب
7- تهيه و اجراي طرح‌هاي جنگل‌داري جنگل‌هاي ارسباران
8- حفاظت و كاهش عوامل تخريب جنگل‌هاي ارسباران
9- توسعه جنگل (جنگل كاري) جنگل‌هاي ارسباران
10- توليد و تأمين نهال گونه جنگلي جنگل‌هاي ارسباران
11- مراقبت از جنگل‌كاري هاي سنواتي جنگل‌هاي ارسباران
12- احيا و بازسازي جنگل‌هاي مخروبه جنگل‌هاي ارسباران
13- تهيه و اجراي طرح‌هاي جنگلداري جنگل‌هاي ايراني توراني
14- حفاظت و كاهش عوامل تخريب جنگل‌هاي ايراني توراني
15- توسعه جنگل (جنگل كاري) جنگل‌هاي ايراني توراني
16- توليد و تأمين نهال گونه جنگلي جنگل‌هاي ايراني توراني
17- مراقبت از جنگل‌كاري هاي سنواتي جنگل‌هاي ايراني توراني
18- احيا و بازسازي جنگل‌هاي مخروبه جنگل‌هاي ايراني توراني
19- طرح جامع حفاظت و احياء ‌منابع طبيعي شمال تهران و شميرانات(البرز جنوبي ) - جنگل كاري و تقويت پوشش گياهي
 
 
 
 

 

 حوزه مراتع
1- مديريت پايدار مراتع - تهيه و اجراي طرح‌هاي مرتع داري
2- مديريت پايدار مراتع - ساماندهي چراي دام در مراتع (كنترل پروانه چرا)
3- مديريت پايدار مراتع - اتمام عمليات مميزي و تسهيل مراتع كشور
4- مديريت پايدار مراتع - تهيه و تكميل نقشه پوشش گياهي مراتع
5- بهبود و اصلاح و احياي مراتع (چراو واگذاري طرح‌هاي مرتع داري ) استحصال و ذخيره نزولات آسماني و كاهش اثرات خشكسالي
6- بهبود و اصلاح و احياي مراتع (چرا و واگذاري طرح‌هاي مرتع‌داري) اجراي عمليات بيولوژيك

 
 

حوزه بیابان
1- تهيه طرح‌هاي جامع مقابله يا بيابان‌زايي
2- تثبيت شن‌هاي روان
 

حوزه حفاظت و امور اراضی
1- مديريت جامع پيشگيري و اطفاء حريق (پيشگيري از حريق)
2- مديريت جامع پيشگيري و اطفاء حريق (پيشگيري از كشف و شناسايي حريق)
3- مديريت جامع پيشگيري و اطفاء حريق (عمليات بعد از حريق)
4- تأمين و تجهيز يگان حفاظت از منابع طبيعي- تجهيز نيروي حفاظتي (پايور- پيماني)
5- تأمين و تجهيز يگان حفاظت از منابع طبيعي (تجهيز يگان حفاظت و مشمولين وظيفه)
6- تأمين و تجهيز يگان حفاظت از منابع طبيعي (ایجاد و تجهيز پاسگاه‌هاي عملياتي بازرسي و كنترل محصولات)
7- كمربند حفاظتي تعيين مرز مالي و مستثنيات (پياده‌سازي و اجراي نقشه‌هاي اجراي قانون در طبيعت)
8- طرح جامع حفاظت و احياء ‌منابع طبيعي شمال تهران و شميرانات(البرز جنوبي ) - تثبيت مالكيت دولت بر عرصه‌هاي منابع‌طبيعي شمال تهران و شميرانات
9- كاداستر منابع طبيعي و ايجاد سامانه اطلاعات ملي - اصلاح و بازنگري سوابق ثبتي
10- كاداستر منابع طبيعي و ايجاد سامانه اطلاعات ملي - تهيه نقشه كاداستر منابع طبيعي
11- ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات ممیزی اراضی
12- ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات - نقشه برداری (در اجرای ماده 14 و 31 و 2)
13- حفاظت از اراضی کشاورزی - نظارت بر تغییر کاربری مجاز
14- حفاظت از اراضی کشاورزی - شناسایی تغییر کاربری غیرمجاز
15- ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی - امور باقی مانده اصلاحات اراضی
16- ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی - اراضی بایر
17- ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی- متصرفین اراضی دولتی
18- توسعه اراضی- نظارت بر طرح‌های واگذاری زمین
 

حوزه فرهنگ‌سازی، آموزش و ترویج
1- ترويج و اشاعه فرهنگ منابع طبيعي- ترويج و مشاركت‌هاي مردمي
2- ترويج و اشاعه فرهنگ منابع طبيعي- تنویر افكار عمومي و اشاعه فرهنگ منابع طبيعي
3- ترويج و اشاعه فرهنگ منابع طبيعي- آموزش مجريان و بهره‌برداران
 

تدوین ضوابط و معیارها
1- تدوین ضوابط و معیارهای فنی منابع طبیعی و آبخیزداری– آبخیزداری
2- تدوین ضوابط و معیارهای فنی منابع طبیعی و آبخیزداری– جنگل
3- تدوین ضوابط و معیارهای فنی منابع طبیعی و آبخیزداری– مرتع
4- تدوین ضوابط و معیارهای فنی منابع طبیعی و آبخیزداری– بیابان
5- تدوین ضوابط و معیارهای فنی منابع طبیعی و آبخیزداری– حفاظت
6- تدوین ضوابط و معیارهای فنی منابع طبیعی و آبخیزداری- ترویج و مشارکت مردمی
7- تدوین ضوابط و معیارهای فنی منابع طبیعی و آبخیزداری- مطالعه
 

سایر
1- زراعت چوب
2- نظارت بر بهره‌برداري از منابع طبيعي – بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع
3- نظارت بر بهره‌برداري از منابع طبيعي - بهره برداري از گياهان دارويي در عرصه‌هاي منابع طبيعي

منبع: سایت سازمان جنگلها و مراتع کشور
آموزش و ترویج اداره منابع طبعی و آبخیزداری شهرستان کاشان. علی خالوئی
بازدید : 1881 22 آذر 1393 ساعت 02:19 ب.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری